top

De Wammekse Feesten - Historiek

De fusie van gemeenten per 1 januari 1977 is voor vele Vlaamse zelfstandige dorpen een moeilijk verteerbare appel. Wellicht was meer grootschaligheid op bestuurlijk vlak niet tegen te houden, maar vele dorpelingen vreesden dat “hart en ziel van het dorpsleven” en de eigenheid van het dorp zouden teloorgaan.

In Wambeek zijn ze toen ook niet bij de pakken blijven zitten, want in 1978 werd er gestart met de actie en de herwaarderingsgedachte: “het jaar van het dorp”. Op initiatief van K.W.B, gesteund door het Davidsfonds, werden op zondag 5 februari 1978 de Wammekse verenigingen uitgenodigd op de stichtingsvergadering van een feestcomité “Wammekse Feesten” met als hoofddoel een groots Wambeeks dorpsfeest.

Belangrijk voor deze feesten was dat de creatieve inbreng van de verenigingen en de Wambekenaren via wijkwerking verzekerd bleef!

Klik hieronder op het jaartal om de geschiedenis van elke editie te bekijken...

Naar boven Print deze pagina