top

WAMMEKSE FEESTEN 1978

Men wilde de voorbereiding in zowat 4 maanden klaren, want de eerste Wammekse Feesten werden gepland op 3 en 4 juni 1978; een folkloristische stoet op zondagnamiddag moest en zou het hoogtepunt van de feesten worden. De verenigingen werkten aan een reeks randactiviteiten, in de wijken werd er dagenlang overlegd, getimmerd, geschilderd en geknutseld om met de opdracht te kunnen schitteren in de stoet.

Onder het motto “iedereen doet mee” kon het niet anders dan dat deze eerste editie meteen een voltreffer zou worden. In de Ternatse bloemenstoet reed op een wagen de mooie molen van Klapscheut mee om publiciteit te maken voor de Wammekse Feesten. Als voorsmaakje van deze eerste Wammekse Feesten was er op zondag 28 mei ter gelegenheid van Overdorp-kermis een zoektocht te voet en per fiets doorheen Wambeek.—Overdorp.

Op zaterdag 3 juni werden de Wammekse Feesten geopend met marsmuziek door de Sint-Remigiusfanfare en met het aanbrengen van het geslachte “feestvarken”. Na het branden en het kwartieren volgde er een spannende, geanimeerde verkoop, terwijl “De Zwingelaar” vrolijke volksdansen opvoerde. Hierna kon men terecht op allerlei stands: demonstraties van oude ambachten, rondrit met paard en kar, wandeling doorheen het dorp, breughelfestijn met boerenpensen en vlaai, vogeltentoonstelling, bezoek aan de plaatselijke brouwerij, tentoonstelling van plaatselijke kunstenaars in het oud-gemeentehuis. De jeugd van KLJ fleurde een paar oude muren op met kleurrijke tekeningen (heden nog te zien aan het parochiehuis). Plaatselijk kunstenaar De Riemaecker vereeuwigde de koppen van Brueghel en plaatselijk schrijver-dichter Pol De Mont op de muur van hoeve Bellemans (op den dries). ’s Avonds was ‘t echt kermis op het groot bal met de Tyroler Holzhacker Blaskapelle. De hanen kraaiden al toen de laatste “plakkers” verheugd huiswaarts trokken.

De zondag van 4 juni 1978 zullen velen niet vergeten omwille van het prachtige, zomerse weer en de langverwachte stoet. De uitgebreide folkloristische stoet “ het landelijk leven” vertrok om 15 u op de wijk Schepeneysel voor een lange tocht door heel Wambeek. De deelnemers aan de stoet waren totaal verrast als ze zagen wat een massa volk in het centrum verzameld was. Voorop de ruiters van LRV, gevolgd met tromgeroffel door majoretten (van Schepdaal).

De wijk Klapscheut opende als eerste wijk met het tafereel van Pol De Mont en zijn geliefkoosd plekje de molen van Klapscheut… en het molenrad draaide echt doorheen een beek vol helder,sprankelend water.

De wijk Stenebrug-Steenweg had op zijn wagen de arme “vier weverkens “ meegenomen… en was de boter er te diere… lambiek in Wammekse bierpotten was er in overvloed.

De wijk Overdorp bracht het landelijk gezin in beeld met een doopplechtigheid, het schoolleven, het trouwfeest en echte gouden en diamanten jubilarissen.

De evocatie van het boerenleven was weggelegd voor de wijk Drogeweide-Langestraat met als slottafereel het binnenhalen van de oogst en het dorsen van het stro… en het vrijend paartje op de strozolder mocht natuurlijk niet ontbreken! Tussen de wijkgroepen in figureerden de fanfares van Lombeek en Wambeek, de Breughelfanfare van Asse en de KLJ-vendeliers.

De apotheose van de stoet was de intocht van de wijk Dorp met reus Naren van Lombeek en de (nieuwe) reuzin Wanne van Wambeek. Op het dorpsplein aan de kerk verloofden ze zich in de handen van Pol De Mont en ze dansten er samen de reuzendans onder applaus van de vele toeschouwers. Maar daarmee was het feest nog niet afgelopen. Immers er was nog de officiële inhuldiging van de Pol De Montstraat (voorheen Kerkstraat), de opvoering van een wagenspel en het volksdansfeest met het Kliekske…met veel feest en weinig dans want stoetgangers en publiek verbroederden aan de togen voor menige pint en uit de schorre kelen weerklonk weliswaar met benevelde blik telkenmale het feestlied:

Wammekse feesten, die junifeesten, da’s formidabel, dat klinkt uit iedere mond
Wammekse feesten, die junifeesten, zijn een spektakel in ’t dorp van Pol De Mont.

’s Anderendaags konden we in de krant lezen: ” … alle verwachtingen in Wambeek werden overtroffen. De Wammekse Feesten kenden een grandioos succes en nog nooit heeft men in de Wambeekse straten zoveel volk bijeen gezien. Dit werd een hoogdag in de Wambeekse geschiedenis. Het feestcomité is met verstomming geslagen toen het merkte welke respons het gedurfd initiatief kreeg.” Al zweefden velen enthousiast met dromen voor nieuwe Wammekse Feesten hoog in de lucht, toch besloot het comité na een grondige evaluatie met de verenigingen en de wijken om dit niet jaarlijks, zelfs niet vijfjaarlijks, maar … tienjaarlijks te hernemen. Een passend besluit, want … wat Wambeek doet, wil en zal het goed doen!

Naar boven Print deze pagina